Přihláška jednotlivce

Registrace do soutěže Extraliga Masters 2019


 

Klub

V případě, že jste nenašel/nenašla Váš klub v seznamu doplňte název nového klubu, případně aresu webových stránek klubu.

Údaje pro zařazení do kategorie

(ve tvaru dd.mm.YYYY)

Kontaktní údaje


Registrací do soutěže bere přihlášený na vědomí, že vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže, je seznámen se svým zdravotním stavem a je schopen absolvovovat závody ELM v danném rozsahu. Dále potvrzje seznámení s pravidly cyklistiky, v jejichž duchu je soutěž pořádána a bere na vědomí, že pořadatel neodpovídá za škody, vzniklé závodní činností a neodpovídá za škody na věcech, které nepřevzal do úschovy. Dále bere na vědomí, že závody jsou, pokud v rozpise není určeno jinak, pořádány za plného silničního provozu a je proto zapotřebí dodržovat platná pravidla silničního provozu a dbát pokynu pořadatelů a policie, zvláště při průjezdech obcemi. Dává souhlas se zpracováním dat výhradně pro potřeby pořadatele soutěže.

v5QRC3


tvorba webových stránek        |        webhosting a servery