Kalendář závodu - propozice

  • Název závodu: silnice
  • číslo: 12
  • datum31.července 2022
  • bodování v soutěžích:

Rozpis ELM č.12 / 2022

NázevCena Posázaví - silnice
Termín31.07.2022
MístoHradec (cca 6 km směrem dolů od prezentace k Jevanskému potoku)
Kancelářu fotbalového hřiště- Tj Sokol Ondřejov (ulice Na Hřišti, Ondřejov) od 8:45 do 10:25
Startují10:40 hodin A+M (98,7 km)
10:47 hodin B+C (98,7 km)
10:52 hodin D+E+F (69,9 km)
StartovnéPři registraci online do 28.7.2022 (musí být připsáno na účet pořadatele do 29.7.2022) na http://www.cfc-kladno.cz/rfc_registrace.php
- Členové UAC: 320 Kč
- Ostatní: 350 Kč >

Na místě:
- Členové UAC: 370 Kč
- Ostatní: 400 Kč

Do startovného pro příchozí je započítáno pojistné za denní odpovědnostní pojištění. Jezdci UAC jsou pojištěni v rámci ligy.

Pokud se předem přihlášený závodník nemůže zúčastnit a oznámí tak pořadateli do 25.7.2022, bude mu vráceno startovné snížené o administrativní poplatek 50 Kč. Při pozdějším stornu se startovné nevrací.

Pokud nedojde k včasnému připsání platby, není závodník do závodu přihlášen. Může se znovu registrovat při prezentaci za vyšší startovné a případné později došlé startovné mu bude zpětně vráceno na účet.

V případě zrušení závodu ze strany pořadatele (zákaz úřadů, pandemická situace či jiné zásahy vyšší moci) bude předem zaplacené startovné vráceno.


StartHradec (cca 6 km směrem dolů od prezentace k Jevanskému potoku) Od prezentace ke startu to trvá zhruba 15 minut. Závodník se má na start dostavit nejpozději 5 minut předem. Při případných pozdějších příjezdech hrozí propásnutí startu. Vezměte v potaz, že Vaše časomíra může ukazovat o drobné minuty jiný čas než je oficiální pořadatelský- prosíme ve vlastním zájmu doražte včas.
TraťHradec – Oplany – Benátky – Karlovice- Úžice – Talmberk –Rataje nad Sázavou – Podveky (odtud dále pouze A+M, B+C) – Český Šternberk – Radonice – Zdebuzeves – Kácov – Zbizuby – Podveky – Zalíbená (odtud dále všechny kategorie) – Rataje n. Sáz. – Talmberk – Nechyba – Benátky –Nučice- Konojedy–– Hradec – Stříbrná Skalice– Hradové Střímělice – Ondřejov
Rozhodčí
Ceny
Občerstvení
Zdravotnické zabezpečení
PořadatelCFC Kladno
Kontaktní osobyVít Novák, 724 550 475, vitek.novak234@gmail.com
Sponzor
PoznámkaÚčastníci se zavazují, že v průběhu závodu budu dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery