Kalendář závodu - propozice

  • Název závodu: společný závod s UAC
  • číslo: 22
  • datum15.září 2019
  • bodování v soutěžích:

Rozpis ELM č.22 / 2019

NázevPodzimní vrchař - Hostivice
Termín15.09.2019
MístoHostivice
KancelářHostivice - Sokolovna, Čas zahájení - ukončení prezentace: 9:00 - 9:45
StartujíPřihlášení v ELM, dle pravidel ELM, příchozí dle pravidel UAC, přihlášení v ELM i UAC - dle pravidel ELM, závod se započítává do obou soutěží.
Startovnépřihlášení předem do 18.00 do pátku
před závodem tj. do 13.9. na stránkách ELM - Startovné - kat. F (70 + a ženy 50+)
200,- Kč, ostatní 250,- Kč se platí v hotovosti v kanceláři před startem.
Přihlášení až na startu startovné o 50,- Kč vyšší
Start Hostivice - Sokolovna - 10:00 -10-30 min

časový limit v cíli, 14.00 hod pro kat. D,E,F. 15.30 hod hod pro kat. M,A,B,C
TraťJízda s elektronicky měřenými úseky, převážně do vrchu (součet časů z několika samostatně
měřených úseků)

Kat. M, A, B, C - trať 111 km, 5 měřených úseků celkem cca 31 km
Kat. D, E, F - trať 77 km, 3 měřené úseky celkem cca 15 km

Výpis měřených úseků s časovými limity, odkazy na mapky a podrobné informace, pravidla a povinnosti , které nutno dodržovat
jsou na stránkách UAC, odkaz na stránky UAC - kalendář závodů: http://www.uac.cz/zavody-a-vysledky/2019/silnice/
odkaz na propozice závodu: https://docs.google.com/document/d/1g6EQMS3IuG8c1OQwxQ4ItlqHoDtlStkrSe--UWrhFrI/edit
Rozhodčí
Ceny
Občerstvení
Zdravotnické zabezpečení
PořadatelSport pomáhá (ANO, ANO z.s. ) Odkaz na webové stránky akce
http://sportpomaha.org/kalendar-akci ​ ​ http://vrchar.sportpomaha.org
Kontaktní osoby
Sponzor
Poznámka● Akce je uspořádána: Za plného silničního provozu
● Doporučení a popis chování v rámci akce
Účastníci se zavazují, že v průběhu akce budu dodržovat pravidla provozu
na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
předpisy k zákonu. Akce se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si
vědomi, že se jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny
policistů a dalších osob, které během řídí provoz na pozemních
komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou
si vědomi, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na majetku a
poškození zdraví účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené.
Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel.
Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro
budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste
na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.
Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:
Výsledky: Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých
fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat
pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či
ustanovení se trestá diskvalifikací. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny
podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích = stoupáních mezi
příslušnými kontrolními body.
Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se
stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání
stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy podle
charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).
Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit
organizátorům.
Různé:
Svojí registrací se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat
pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné
cyklistické přilbě. Je si vědom, že se akce koná za plného provozu a že je
povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, řídí provoz na
pozemních komunikacích. Akce se účastní na vlastní odpovědnost a
nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor akce neručí za škody na
majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
Akce se koná za plného silničního provozu a každý účastník je povinen
dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb.,
478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004
Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované
znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů
Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené
Účastníci se účastní na vlastní nebezpečí
Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a
úrazové pojištění
Cyklistické přilby jsou POVINNÉ
V případě pádu (zranění) informujte ředitele akce co nejdříve (ještě v den
konání akce)
Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů
Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního ukončení.
V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto
skutečnost pořadateli akce před zahájením slavnostního ukončení.
Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu)
do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí
informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení
opustit.
Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě.
Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození
majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná
událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a
majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto
případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního
provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené
individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak
předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.
Hodnocení kategorií v rámci balíku A+B a balíku C+D+J+Ž+H a balíku E,F,
bude určeno podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích -stoupáních.
Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat své hodnocení, kontaktujte se svým
požadavkem vždy přímo ředitele akce. Nejlépe pak emailem, v němž vždy
napište své registrační číslo, jméno a příjmení. Do textu emailu pak
podrobně uveďte svůj požadavek

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery