Kalendář závodu - propozice

  • Název závodu: vrchař
  • číslo: 23
  • datum16.září 2018
  • bodování v soutěžích:

Rozpis ELM č.23 / 2018

NázevO podzimního vrchaře Hostivice - Zdejcina 2018 společný závod s UAC
Termín16.09.2018
MístoHostivice Náměstí
Kancelář
Sokolovna Hostivice - Jiráskova 201, 9.00 - 9.45 hod
StartujíDle pravidel ELM všichni zaregistrovaní v systému ELM do uzávěrky,
která je dne 14.9.2018 do 18,00 hod. Dále registrovaní v ELM, ale nepřihlášeni v termínu se mohou přihlásit v místě závodu za zvýšený poplatek 50,- Kč, příchozí startují v rámci seriálu UAC.

Startující zaregistrovaní v obou soutěžích ELM i UAC nahlásí při prezenci před startem obě startovní čísla tak, aby výsledky mohly být zaneseny do obou soutěží.
StartovnéDle pravidel ELM všichni zaregistrovaní v systému ELM do uzávěrky,
která je dne 14.9.2018 do 18,00 hod. Dále registrovaní v ELM, ale nepřihlášeni v termínu se mohou přihlásit v místě závodu za zvýšený poplatek 50,- Kč, příchozí startují v rámci seriálu UAC
StartHostivice Náměstí 10.00
TraťJízda s měřenými úseky (pořadí určí výsledný čas, který je součet časů - měřeno čipy - z několika samostatně měřených úseků - RZ)

Kat. M,A,B,C - Hostivice -Podkozí RZ (13.5-16.5km) - Hýskov Na Krétě - Beroun Talichovo údolí (RZ 29,3 - 32,0km Nad Zdejcinou) - Hýskov Na Krétě (36km) znovu Beroun Talichovo údolí , Nad Zdejcinou, Hýskov - celkem + 11,5 km a jedna RZ ) - Hýskov náměstí (RZ 48,20 - 52,20 RZ Chýňava) - Hostivice celkem - 72,5km

Kat. D.E Hostivice -Podkozí RZ (13.5-16.5km) - Hýskov Na Krétě (24,5) - Beroun Talichovo údolí (RZ 29,3 - 32,0km Nad Zdejcinou) - Hýskov Na Krétě (36km) - Hýskov náměstí (RZ 36,7 - 40,7 Chýňava) - Hostivice 61km

Odkaz na mapu a profil akce
http://t.sportpomaha.org/post/175805092902/1692018-z-hostivice-na-ikonickou-zdejcinu

Startovací okna jsou zde: http://vrchar.sportpomaha.org/2018/07/startovaci-okna-hostivice-podkozi.html

Celková délka

72,5 km/ 1200m – 4 kontrolní úseky do vrchu
61 km / 1000m – 3 kontrolní úseky do vrchu
RozhodčíDle nominace pořadatele
CenyV místě cíle po ukončení všech kategorií, ceny jsou věcné pro první 3 v každé kategorii dle pravidel ELM
Občerstvení
Zdravotnické zabezpečeníZáchranná služba Praha
PořadatelSport pomáhá (ANO, ANO z.s.
Kontaktní osobyředitel závodu - Pavel Zach tel. 602 481 465
SponzorMěsto Hostivice, Sport pomáhá (ANO, ANO z.s.
PoznámkaRádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických akcí. Případné kolize během akce hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Popis způsobu provedení akce a systém hodnocení:

Výsledky: Účastníci jedou po celé trase i ve stoupáních podle svých fyzických možností a kondice. Účastníci jsou povinni striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Jejich porušení v jakémkoli paragrafu či ustanovení se trestá diskvalifikací. Celkové výsledky pak budou vyhlášeny podle součtu časů na jednotlivých měřených úsecích = stoupáních mezi příslušnými kontrolními body.

Limit: Mezi jednotlivými stoupáními se pojede přiměřeným tempem se stanoveným časovými limity resp. časovými okny pro jednotlivá stoupání stejně (přesně bude stanoven při presentaci před zahájením jízdy podle charakteru a počtu účastníků i povětrnostních podmínek).

Organizační doplněk:
Účastník, který akci nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorům.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2018
- V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Účastníci startují na vlastní nebezpečí

- Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- Používání obou startovních čísel v rámci silničních závodů (zádové i ramenní) je POVINNÉ

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

- Všem vyhlášeným doporučujeme zúčastnit se slavnostního vyhlášení a předání cen

- V případě, že se nemůžete slavnostního vyhlášení zúčastnit, oznamte tuto skutečnost pořadateli závodu před zahájením slavnostního vyhlášení

- Ceny, které si nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení nepřevezmou, propadají pořadateli závodu

Upozornění:
VŠICHNI účastníci se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru zahájení 5 minut před zahájením, z důvodů vyslechnutí informací o akci. Poté ti, kteří vyjíždějí později, mohou prostor zahájení opustit.

Pojištění třetí osoby (majetek a zdraví):
Všichni účastníci akce jsou pojištěni na škodu způsobenou třetí osobě. Jedná se o pojištění zdraví a majetku. Pokud tedy dojde k poškození majetku, nebo zdraví někoho, kdo se akce přímo neúčastní, je tato pojistná událost řešena touto pojistkou. Tato pojistka se však nevztahuje na úrazy a majetek, jehož poškození si účastníci způsobí navzájem mezi sebou. Tyto případy je pak možné řešit jako dopravní nehodu účastníků silničního provozu. Proto doporučuji, aby všichni účastníci akce měli vyřízené individuální zdravotní pojištění. Cyklistika je nebezpečný sport a tak předpokládám, že tento druh pojištění máte všichni sjednaný.

Postup reklamace výsledků:
V případě, že budete reklamovat svůj výsledek, kontaktujte se svým požadavkem vždy přímo ředitele akce. Nejlépe pak emailem, v němž vždy napište své startovní číslo UAC, jméno a příjmení. Do textu emailu pak podrobně uveďte svůj požadavek.

Odkaz na webové stránky akce
http://sportpomaha.org/kalendar-akci

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery