Kalendář závodu - propozice

  • Název závodu: Monaco
  • číslo: 22
  • datum20.srpna 2017
  • bodování v soutěžích:

Rozpis ELM č.22 / 2017

NázevMistrovství České republiky v silničním závodě jednotlivců kategorie MASTERS,
Termín20.08.2017
MístoSlatiňany - Monaco, okres Chrudim
KancelářSlatiňany - Monaco - výletní restaurace, od 8:00 hod. do ukončení závodu.
Souřadnice 49.9081119N , 15.8020936E
StartujíV kategoriích Masters a Elite všichni řádně přihlášení závodníci dle pravidel EM,
kteří se prezentovali před startem, pouze s platnou licencí ČSC na rok 2017.

Akademického MČR se mohou zúčastnit muži a ženy studující VŠ všech forem studia a
studenti VOŠ bez licence ČSC. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu
(index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy nebo vyšší
odborné školy, za kterou startuje, nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce
2017. Závodu se mohou mimo soutěž (bez nároku na medaile a titul) zúčastnit i zahraniční
studenti, kteří studují na českých vysokých školách.
Závodu se nemohou zúčastnit studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke
studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí. Tato ustanovení platí i pro AM ČR v časovkách!
Startovnédle pravidel EM při přihlášení předem 200.- Kč, přihláška na místě + 50 Kč jen v
případě, že je závodník již registrován v EM, závodníci neregristrovaní v ELM s platnou licencí ČSC zvýšené startovné 300,- Kč + 100, Kč vratná záloha na číslo..
Akademici startovné neplatí.
StartPrvní kategorie v 10 hod. Pořadí startu bude upřesněno na místě dle počtu přihlášek.
TraťSlatiňany - MONACO, Trpišov, Šiškovice, Licibořice, Smrkový Týnec,
Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Slatiňany – MONACO, povrch asfaltový, terén členitý, délka
okruhu je 16,960 km. Převýšení na 1 okruhu je 170 m. (viz příloha)
Počet okruhů: Kategorie AKADEMICI - 7x (119 km), a společně start ženy akademičky 5x (85
km) dále MUŽI - ELITE - kat. M – 7x (vložený nemistrovský závod 119 km), MČR MASTERS - A
- 7x (119 km), B - 6x (102 km), C - 5x (85 km), D - 4x (68 km), E - 3x (51 km)
RozhodčíHlavní rozhodčí: Ing. Jiří Klicpera CSc., 602649164, Mgr. Petr Pluhař a další dle delegace SCPK
CenyAKADEMICI Mistrovské dresy, diplomy a medaile M i Ž dle podmínek ČAUS,
MASTERS finanční dle pravidel ELM pro první tři + MEDAILE, vítěz každé kategorie MASTERS
obdrží mistrovský dres. Věcné ceny sponzorů kategorie - M, A, B, C, D, E,
ObčerstveníVýletní restaurace MONACO
Zdravotnické zabezpečeníZdravotnická služba Chrudim, úrazy nemocnice Chrudim
chirurgie tel. 469653410
PořadatelCK Lokomotiva Pardubice, IČ: 228 60 070
Kontaktní osobyředitel závodu: Pavel PETR, 533 42 Živanice 33, cyklo.petr@seznam.cz, +420 604 515 511
SponzorGenerální sponzor: KELLYS, na závod byla poskytnuta významná dotace z grantového
rozpočtu Pardubického kraje „Podpora významných sportovních akcí na rok 2017“
PoznámkaPředpis: Závodí se dle Pravidel ČSC a znění tohoto ROZPISU. Každý účastník startuje na
vlastní nebezpečí, vlastní pojištění a na vlastní náklad nebo na náklad vysílající složky.
Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé nebo závodníky způsobené. Vzhledem k tomu,
že se závod jede za plného silničního provozu, jsou závodníci povinni řídit se ustanoveními
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 341/2002 Sb.
Pořadatel zabezpečuje v průběhu závodu bezpečné projetí křižovatek. Závodníci jsou povinni
dbát pokynů Policie ČR, rozhodčích a označené pořadatelské služby na křižovatkách. Všichni
účastníci závodu jsou povinni startovat ve schválené pevné nepoškozené přilbě a užívat jí i
při rozjíždění! V cíli se závodníci povinně řadí do evidenčního koridoru! Mechanické vozy na
trať nebudou připuštěny. Vyhlášení vítězů v místě kanceláře závodu dle pokynů pořadatele.
Startujícím AKADEMIKŮM se proplácí cestovné z dotace ČAUS! Formulář cestovného je ke
stažení na stránkách http://caus.cz/cs_CZ/o_caus/ke-stazeni/ a je třeba jej řádně vyplnit
(včetně čísla bankovního účtu) a zaslat podepsaný (na dvou místech) do týdne po skončení
závodu na adresu ČAUS. Proplácení auta při uvedení náležitostí je v sazbě 3 Kč/km při
obsazení 1 závodníka, 4 Kč/km při obsazení 2 závodníky a 5 Kč/km při obsazení 3 a více
závodníky.
Tento rozpis byl schválen STK Svazu cyklistiky Pardubického kraje a ČAUS dne 25.7.2017, v2 pro
masters 4.8.2017
Ing. Jiří Klicpera CSc.

tvorba webových stránek        |        webhosting a servery